Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen. İşbu üyelik sözleşmesi ve onun ekleri gizlilik politikası sitemizde sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile ustateklifi.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

1. Taraflar

a) www.ustateklifi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Tuncay Kececi, Pazarkapı, Avrasya Pazarı No:39/213 61200 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan şahıs şirketimiz (Bundan böyle ustateklif ve www.ustateklifi.com olarak anılacaktır).

b) www.ustateklifi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Tuncay Kececi, Pazarkapı, Avrasya Pazarı No:39/213 61200 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan şahıs şirketimiz sahip olduğu internet sitesi www.ustateklifi.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.ustateklifi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.ustateklifi.com'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, www.ustateklifi.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.ustateklifi.com 'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.ustateklifi.com 'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.ustateklifi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.ustateklifi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.ustateklifi.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ustateklifi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ustateklifi 'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. www.ustateklifi.com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ustateklifi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.ustateklifi.com' dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.ustateklifi.com'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından muaf tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.ustateklifi.com'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. www.ustateklifi.com'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.ustateklifi.com'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.ustateklifi.com'un internet sitesi yazılım ve tasarımı mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. www.ustateklifi.com tarafından www.ustateklifi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. www.ustateklifi.com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.ustateklifi.com ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.ustateklifi.com ve ustateklifi web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13 www.ustateklifi.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye .... web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. www.ustateklifi.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya .... web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. www.ustateklifi.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, www.ustateklifi.com'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. www.ustateklifi.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.18 Sitede yayınlanan hizmetlerin ve taleplerin bilgi ve içeriklerinin hukuka uygun ve doğru olduğunu kabul ederler. www.ustateklifi.com, üyeler tarafından sitede sunulan hizmetlerin ve taleplerin içerik ve açıklamalarının doğruluğunu, güvenliğini, hukuka uygunluğunu araştırmakla ve incelemekle sorumlu değildir. İçeriklerin doğruluğundan ve güvenirliğinden sorumlu olmadığı gibi, söz konusu içeriklerin hatalı veya yanlış olmasından kaynaklanan maddi yâda manevi zararlardan da sorumlu tutulamaz.

3.19 Hizmet taleplerinde ve hizmet veren profillerinde mail adresi, telefon numarası, kişisel bilgilerin yayınlanması site kuralları gereği yasaktır. Bu tarz içeriklerin tesbit edilmesi halinde, ilgili içerikler yayından kaldırılacaktır. 

3.20 Farklı kategorilerde çeşitli hizmetler sunulabilir veya hizmet verenler üyeler tarafından talep edilen iş isteklerine fiyat teklifleri verebilirler. Teklifin, üye tarafından kabul edilmesi durumunda, hizmetin belirtilen bedel üzerinden gerçekleşeceği ve belirtilen zaman içersinde teslim edeceği anlamına gelmektedir. 

3.21 “Teklif Verme Bedeli” Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a Teklif verme hakkını kazanabilmesi için ustateklifi.com’a ödeyeceği hizmet bedelidir.

3.22 ustateklifi.com, teklif verenlerden teklif ücreti alabilir. Hizmet Veren, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek harcamalar yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi halinde ustateklifi.com'dan teklif verme ücretinin iadesini talep edemez. Site'de sunulan talepler hiç bir şekilde ustateklifi.com tarafından garanti edilmez. Hizmet talebinin iptali, hizmetin farklı bir hizmet verene verilmesi, farklı bir şahıs yada firmayla anlaşılması yine aynı şekilde Teklif Verme Ücreti’nin iade edilmesi anlamına gelmemektedir. 

3.23 ustateklifi.com üzerinden hizmet talebi oluşturmak isteyenler, ücretsiz şekilde taleplerini oluşturabilirler yine ayni şekilde taleplerim menüsünden taleplerini silebilirler. Hizmet Verenlerin ve ustateklifi.com’un bir mağduriyet yaşamaması için bunu Web Sitesi üzerinden veya mail yoluyla ustateklifi.com’a da bildirmelidirler.

3.24 Site üzerinde üye tarafından kabul edilmiş ve anlaşmaya varılmış işler iptal edilemez, web site üzerinden anlaşmaya varılan fakat gerçekleşmeyen talepler, projeler, isteklerde iptal işlemi için destek@ustateklifi.com mail adresine bildirim yapılmalıdır.

3.25. Hizmet Alanların hizmet alırken yada sonradan hizmet taleplerininden vazgeçmesi, ustateklifi.com’un sorumluluğunda değildir ve bu gibi durumlara doğabilecek her türlü yükümlülüklerden hizmet alan üye sorumludur.

3.26. Hizmet almak isteyen üyeler sistem üzerinde birden fazla hizmet talebi oluşturabilirler fakat birde fazla geçersiz hizmet talebi oluşturulduklarında, ustateklifi.com bu üyenin hesabını silme yada askıya alınma hakkını sakl tuttar.

3.27. Verilecek hizmet için işe gidilmemesi nedeniyle hem hizmet alan hem de ustateklifi.com'un mağdur olduğu durumlarda ustateklifi.com'un ya da müşterinin hiç ücret ya da tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.ustateklifi.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.ustateklifi.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. ihtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.